Blue Flower

มักจะได้ยินคำว่าฝนตก  10 มิลลิเมตรบ้าง 20 บ้าง ฟังแล้วนึกภาพไม่ออก  แต่อาจจะมีคนอยากเข้าใจ

มันหมายความว่า  ถ้ามันตกลงมารวม ๆ กันอยู่ตรงนั้น  ไม่ไหลไปไหน  หรือจะให้เข้าใจมากว่านี้ก็ลองนึกภาพว่าเราเอากะละมังมารองรับน้ำฝนนั่นแหละ   ส่วนไอ้ตัวเลขที่ว่า 20 มิลลิเมตรคือความสูงรวม ๆ   ถ้าพูดแค่นี้หมายความว่า 24 ชม  มันตกลงมารวมกันได้สูง  (หรือจะเรียกลึกก็ได้)  20 มิลลิ้เมตร  ถ้าเทียบกับนิ้วมือเราก็ประมาณ 1 ข้อหัวแม่โป้ง นั่นแหละ   ถ้าเป็นในช่วงเวลา 24 ชม  หรือ 1 วัน ก็ถือว่าไม่มาก  แต่ทั่ว ๆ ไปพอฝนมันตกมันก็จะตกไม่นานไปกว่า 2 - 3 ชั่วโมง  แต่ถ้าตกหลายวัน ๆ ละเท่านี้ก็เอาเรื่อง

 

คราวนี้ถ้ามันตกหนัก ๆ ซัก  5 ชั่วโมง ๆ ละ 25 มิลลิเมตร  ก็จะได้  5 x 25 = 125 มิลลิเมตร  ก็ประมาณคืบนึง  คราวนี้แหละก็เริ่มถือว่ามาก  ก็อาจจะล้นกะละมัง  หรือถ้าเป็นถนนในหมู่บ้าน  ถ้าหากมันไม่มีทางไป  เช่นท่อตัน  มันก็จะเริ่มเอ่และท่วมไปในที่สุด

ต่อมาถ้ามันตกนานและกินพื้นที่กว้างขวาง มันก็เริ่มจะมาก และมากจนเป็นเมกกะท่วม  เช่น  ถ้ากินพื้นที่กว้าง  1 กม  ยาว  1  กม และสูงประมาณเข่าหรือประมาณ  450  มิลลิเมตร (เข่าผูใหญ่ตัวเล็ก) ก็จะคิดเป็นน้ำเท่ากับ

 1 กม x 1 กม x 450/1000 = 1000 ม x 1000 ม x 0.45 ม = 450000 ลูกบาศก์เมตร  หรือ เรียกว่า 450000 คิว    ก็เท่ากับถังน้ำที่บ้าน 450000 ลูกนั่นแหละ  

หรือถ้าท่วมสูง  1 เมตร บนพื้นที่กว้างยาว  1  กม ก็เท่ากับ  1 ล้านคิว

ภาพตัวอย่าง

การวัดปริมาณน้ำฝน  โดยภาชนะวางในมี่โล่ง (นอกชายคา นอกร่มไม้ ไม่มีอะไรบัง)  เรียกสั้น ๆ ว่า "กลางหาว"

  

 

การคำนวณปริมาณน้ำทั่วขังโดยประมาณ  ทำการกะระยะโดยประมาณ เป็นกว้างยาว ลึก  ให้ได้ก็ใช้ได้