Blue Flower

เขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ก่อนอื่นก็ต้องยอมรับว่า  เขื่อนเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในระบบการบริหารจัดการน้ำ  และเขื่อนก็เป็นได้ทั้งส่วนที่เป็นอันตราย ต่อมนุษยชาติเช่นกัน  

ประเด็นเรื่องความเป็นภัย  ก็ให้ย้อนไปดูประวัติศาสตร์จีนครับ  ที่มีการตีเมืองในสมัยก่อนโดยการไปทำลายเขื่อน  แล้วน้ำในเขื่อนก็ถาโถมชาวเมืองตายไปทั้งเมือง  หรือถ้าหากจะจินตนาการตามข่าวเมื่อเร็ว ๆนี้ก็ได้แก่เรื่องเด็กชายปลาบู่  หรือ ไม่ก็เรื่องเขื่อนศรีฯ กับข่าวแผ่นดินไหวนะครับ

ประเด็นเรื่องความสำคัญของเขื่อนก็ตรงที่ใช้เป็นเครื่องมือ  ในการกักเก็บน้ำในยามที่มีฝนมาก  และค่อย ๆ ปล่อยไปตามระบบสำหรับการใช้นำระหว่างปี  และสำคัญมากในการจัดการกับภาวะแห้งแล้ง  ยิ่งปัจจุบัน (2555) ภาวะสภาพอากาศของโลกมีการแปรปรวน   ฟโกลมีการเปลี่ยนแปลง  คาดเดาล่วงหน้ากันได้ไม่มากนักว่าปีนี้ฝนจะมากหรือน้อยอย่างไร  ดังนั้นหากไม่มีเขื่อนก็รับประกันได้ว่าเจอได้ทั้งภัยน้ำท่วมและเจอภาวะแห้งแล้งที่รุนแรง

 

อย่างไรก็ได้  ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ การก่อสร้างเขื่อนก็มักจะทำให้ต้องสูญเสียป่าเขาลำเนาไพร  สูญเสียสมดุลธรรมชาติ  ดังนั้นก่อนการลงมือทำเขื่อนขึ้นมาซักใบหนึ่งก็จะต้องศึกษาถึงผลดีผลเสียให้รอบคอบกันมาก ๆ

นอกจากใช้เขื่อนในการบริหารสมการน้ำแล้ว  น้ำจากการปล่อยออกมาสามารถใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เช่นกัน 

ในหน้านี้จะเป็นการมาทำความเข้าใจเรื่องตารางรายงานเกี่ยวกับเขื่อน  ซึ่งทางราชการได้มีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน  หากเป็นวันหยุดก็จะเป็นเหมือนภาพสแกนมาแปะ  ไปกอบมาใช้ตรง ๆ ไม่ได้  แต่วันเปิดทำการเจ้าหน้าที่ก็จะทำการปรับปรุงทันที

วันนี้ ( 1 มีนาคม 55)  จะยังไม่อธิบายตรงนี้ก่อน  ขอไปแต่งหน้าทาปากที่หน้าอื่นก่อนเล็กน้อย  แล้วจะกลับมาหน้านี้กัน  หลังจากนั้นก็จะเสริมเกี่ยวกับประวัติของเขื่อน  ข้อมูลทางด้านเทคนิคต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการวิจารณ์กันว่า  ทำไมต้องเก็บได้มากน้อยเท่านั้นเท่านี้  จะได้รู้ทันและเข้าใจเขื่อนและชาวเขื่อนนะครับ.